Hoofd menu

Magneetveldbehandeling

Longevity-mat • méér dan 300 oerfrequenties op basis van Global Scaling

magneetveldbehandeling-longevitymatLongevitymatDe longevity-mat is als medisch gecertificeerd systeem vandaag het nieuwste en beste op de markt van systemen die niet alleen het lichaam stimuleren om terug naar de gezonde frequenties te gaan maar dat bovendien volgens Global Scaling heel precies met méér dan 300 scheppingsfrequenties van ons lichaam in de substructuren van de grootste harmonie (= grootste dichte van de cellen) de regeneratie tot zijn optimaal punt brengt. Door zijn niet-lineaire technologie werkt dit systeem precies op dezelfde manier als ons lichaam: niet lineair. Met afwisselende positieve en negatieve polarisatie en deze oerfrequenties van heel ons lichaam is dit systeem het beste wat u aan uw lichaam kan aanbieden.