Hoofd menu

RelaxBeauty trans

Waarom ontzuren?

De praktijk leert dat ca. 85- 90 % van de bevolking aan verzuring van het lichaam lijdt en van één of meer van de symptomen betroffen is (Broze nagels, haaruitval, vale huid, verwakt immuunsysteem, darmstoornissen,...). Rond verzuring is in de medische wereld heel wat opzoekingswerk gedaan. Zowel in de Oosterse als de Westerse geneeskunde is men tot de vaststelling gekomen, dat zure resten en toxines in het bindweefsel de hoofdoorzaak zijn van een versneld en vervroegd ouderdomsproces.


ACTIE 

1 behandeling €55

ACTIE: kuur 6 behandelingen: €270